define('DISALLOW_FILE_EDIT', true); define('DISALLOW_FILE_MODS', true); Cele wycen

Rzeczoznawca majątkowy w Gliwicach – cele wycen

Nasze biuro wyceny nieruchomości istnieje na rynku od ponad 15 lat. W trosce o interesy naszych klientów, współpracujemy tylko z najlepszymi rzeczoznawcami nieruchomości. Nasze wieloletnie doświadczenie może zagwarantować wysoki poziom merytoryczny operatów.

Wyceny nieruchomości sporządzamy między innymi dla następujących celów:

 • Kupna-sprzedaży,
 • wykupu (np. mieszkania spółdzielczego, komunalnego),
 • uzyskania kredytów bankowych,
 • służebności (m.in. przejścia, przejazdu, dla sieci infrastruktury technicznej),
 • postępowań sądowych, wywłaszczeń,
 • zamiany,
 • spadkowych,
 • podziału majątku wspólnego (np. dla potrzeb spraw rozwodowych),
 • ustalenia czynszu dzierżawnego,
 • odszkodowania z tytułu mienia zabużańskiego,
 • aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste,
 • odszkodowań i egzekucji komorniczych,
 • ustalenia opłat adiacenckich i planistycznych,
 • wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek,
 • postępowań skarbowo-podatkowych,
 • przekształceń prawa użytkowania wieczystego na własność,
 • innych według potrzeb Zamawiającego.

 

biuro rzeczoznawcy gliwice