If you have to jot down some pieces of paper for ones perfect learning around college or university, exactly form „essay author not to mention your difficulties will definitely remedied by just some of our article creating company advanced writers .

Biuro wyceny nieruchomości – zakres działalności

Wyceną nieruchomości zajmujemy się od 1997 r. Zakres działalności obejmuje :

– szacowanie wartości różnorodnych nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych,

– szacowanie ograniczonych praw rzeczowych tj. służebności, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

-szacowanie nieruchomości nietypowych, przemysłowych, budowli.

Wszystkie zlecenia realizujemy rzetelnie i możliwie w jak najkrótszym czasie.

Oferujemy usługi dla potrzeb klientów indywidualnych i osób prawnych z zakresu m. in.

  • wyceny budynków i lokali mieszkalnych (również w budowie),
  • wyceny budynków biurowych, handlowych i usługowych,
  • wyceny obiektów przemysłowych, magazynowych,
  • wyceny ośrodków wczasowych i rekreacyjnych,
  • wyceny gruntów niezabudowanych.

Ponadto wykonujemy usługi związane z:

  • sporządzaniem inwentaryzacji powierzchniowych budynków mieszkalnych, użytkowych i produkcyjnych,
  • przygotowaniem dokumentów niezbędnych dla uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego,
  • wykonywaniem audytów energetycznych m.in. potrzebnych dla uzyskania kredytu na ocieplenie budynku,
  • opracowaniem świadectw energetycznych budynków.

 

Jeśli potrzebują Państwo fachowej opinii rzeczoznawcy, zachęcamy do kontaktu z naszym biurem wyceny nieruchomości. Siedziba naszej firmy znajduje się w Gliwicach przy ulicy Jodłowej. Zapraszamy.

 

Want to pay for an essay, but have no idea which service to turn to? Have a look at our industry professionals and choose the person to enable you to control the appropriate task essay writer

Tailored coursework guide has not been that obtainable! Depend upon us and obtain and acquirehave and obtain your venture conducted while in the preferred way doable lab reports .

wycena nieruchomości